Företagsbolagets styrelse

Gunilla Peterson, BDX Miljö

Styrelseordförande
Tel: 070-638 20 72
E-post: gunilla.peterson@bdx.se

Harry Karlsson, Gråtruten AB

Ordinarie styrelseledamot
Tel: 070-562 34 00
E-post: harry.zink@telia.com

Lars-Åke Augustsson, Euromining AB

Ordinarie styrelseledamot
Tel: 070-587 59 20
E-post: lars-ake.augustsson@euromining.se

Stefan Ovrell, S Ovrell AB

Ordinarie styrelseledamot
Tel: 073-644 00 40
E-post:

Sigge Matti, Baxis HB

Ordinarie ledamot
Tel: 070-359 77 71

E-post: sigge@baxis.se

Sandra Ågren, HusmanHagberg

Ordinarie ledamot
Tel: 070-266 68 00

E-post: mailto:sandra.agren@husmanhagberg.se

Kirsten Hallman-Pettersson, Adviva

Ordinarie ledamot

E-post: mailto:kirsten@adviva.se

Therese Rantapää, Quality Hotel

Suppleant
070-376 66 15
E-post: mailto:thea@ghl.se

Roger Albertsson, Gällivare Glasmästeri

Suppleant

E-post: mailto:info@gallivareglasmasteri.se

Våra huvuduppdrag

  • Driver medlemmarnas frågor
  • Stärker och förenklar samarbetet med Gällivare kommun och politiken
  • Säljer vissa tjänster åt kommunen ex Företagsundersökning
  • Driver utvecklingsprojekt initierade av medlemmarna
  • Bas G, Facebook, Skyltning, Entreprenörskap på gymnasiet, Drifta

Verksamhetsmål

Vår strävan är att Gällivare ska ha Sveriges bästa företagsklimat! Vårt mål är att 100% av företagen med ett arbetsställe i Gällivare, ska vara medlem i Företagsbolaget. Vi arbetar för ett starkt näringsliv i Gällivare med mer inflytande i exempelvis lokala samhällsfrågor. Vi underlättar också utomståendes behov av kommunikation med näringslivet. Genom samarbete skapar vi tillsammans förutsättningar för fler och bättre affärer. Verksamheten bygger mycket på lojalitet mellan medlemmarna.

Ägarförhållanden

Företagarnas Företagsbolag i Gällivare AB ägs sedan 1 juni 2013 av FB Gellivare Ekonomisk Förening (som i sin tur ägs av medlemsföretagen). Avsikten är att successivt avveckla aktiebolaget och flytta över verksamheten till den ekonomiska föreningen.

Ursprungligen ägdes Företagsbolaget av Företagarna i Gällivare men på medlemsföretagens begäran har ägandet förändrats så att alla de företag som finansierar verksamheten också äger den.

Vår vision

Gällivare -Sveriges bästa företagsklimat!

  • Alla är med
  • Medlemmarna samarbetar framgångsrikt
  • Gällivare växer – både invånare och företag
  • Medlemmarna påverkar
ärlighet ömsinthet påverkan kvalitet tillgänglighet rättvisa explosivitet partipolitiskt neutral tydlighet hållbarhet allas lika värde seriositet öppenhet offensivitet moral snabbhet etik bredd proaktivitet mod lyhördhet kluster handlingskraft respekt mångfald samverkan positiv energi uthållighet ideologiskt neutral