underverket-logga-m-text

Företagsbolaget med verksamheterna Face of Gällivare och IN Gellivare har under flera år varit involverade i olika typer av integrerande aktiviteter. Utvecklingsmöjligheten inom området är stor och en viktig del att ta ansvar för om vi ska kunna fortsätta utveckla vår kommun långsiktigt.

Då integrationsarbetet endast är en liten del av våra respektive huvudverksamheter har vi valt att starta Underverket som tillsammans med oss kan vidareutveckla den sociala delen av vårt samhälles integration. Här finns stora möjligheter och tack vare vårt breda kontaktnät och samarbete med övriga aktörer inom området har vi som målsättning att bli bäst i landet på verklig integration.

Människor som bor i Gällivare ska få vara delaktiga i samhället, kunna utvecklas som individer och samhällsmedborgare, ingå i nätverk och bidra till utveckling. Detta kan tyckas självklart men faktum är tyvärr något annat. Underverket kommer att hjälpa Gällivarebor att integrera och våra nya Gällivarebor att integreras. Det behövs hjälp från båda håll.

Vi hjälper människor att integrera och integreras i vårt samhälle.

Det ska vara lätt att hjälpa

Vi behöver en verksamhet som fyller ut och tar vid där andras integrationsansvar slutar. En verksamheter som sätter den sista pusselbiten på plats och som låter människor integreras i hela samhället. Den verksamheten startar vi nu i form av ”Underverket”.

 

Till Underverkets hemsida>>