Face of Gällivare

Vi är Gällivare. Det vi gör, säger och tänker om oss själva, vår kommun och våra medmänniskor definierar Gällivare.

Tänk om vi är så stolta över platsen vi bor på, så att när vi tänker Gällivare får vi upp bilden av vårt paradis, där det goda folket med engagemang och medmänsklig handlingskraft bor?

Tänk om vi dessutom kan väcka folks nyfikenhet när Gällivare nämns, om vi själva kan göra Gällivare ännu härligare att bo och verka i?

Face of Gällivare är en samhällsprocess som startade i september 2013.
Målsättningen är att öka trivseln hos medborgarna inom Gällivare kommun genom att arbeta uifrån fyra värdegrundsord: 

  • Trygghet
  • Gemenskap
  • Medmänsklighet
  • Alla människors lika värde.

Initiativet till arbetet kommer från Gällivare kommun, LKAB, Norrbottens Läns Landsting och Boliden vilka tillsammans med Sparbanken Nord och Företagsbolaget finansierar processen. Idén till arbetsprocessen kommer från de som arbetar med Face of Gällivare.

Arbetsprocesserna omsluter hela samhället och är uppdelade i tre områden:

  • skolor
  • arbetsplatser
  • fritid/allmänhet

Varje deltagande enhet har egna arbetsprocesser utifrån de egna verksamheternas behov. Även ett gemensamt arbete dem emellan kommer byggas upp.

Gemensam syn i arbetsprocesserna är:
”Tillsammans ansvarar vi för att drömmen om Gällivare blir verklig. Om vi sprider det goda och får en varm känsla mellan husen, skapas ett samhälle som alla kan trivas i och vara stolta över.”

Läs mer på Face of Gällivares webb>>