BIG –Business Improvement Guaranteed

Projektet Business Improvement Guaranteed (BIG) initierades på grund av den snabbt ökande konkurrens som Gällivares basindustri upplever av olika anledningar.

 

Under år 2013 ökade andelen nyetablerade företag med 600 % vilka främst utgörs av befintliga företag som öppnat lokala kontor i Gällivare. Den ökade konkurrensen beror på en lång tid avmycket hög tillväxt och goda framtidsutsikter utifrån en omfattande samhällsomvandling och en expansiv gruvindustri.

 

En allt hårdare konkurrens inom malm- och kopparproduktion på världsmarknaden ställer tuffare krav på våra lokala producenter, Boliden och LKAB, vilket medför att de i sin tur ökar kraven på sina underleverantörer. Detta innebär en stor och relativt snabbt gående förbättrings- och utvecklingsprocess för de flesta lokala underleverantörer som vill behålla LKAB och Boliden som kunder. För att ta ett exempel så har ovanstående lett till att LKAB, har som målsättning att bli en världsledande inköpare.

 

Därmed utvecklar de nu en strategiplan för att uppnå målsättningen som direkt påverkar varje enskild leverantör på en rad olika sätt. Genom detta projekt kommer vi att arbeta tillsammans med lokala underleverantörer och stora beställare för att tydliggöra och hjälpa till med att förbättra deltagande företags respektive svagheter för att säkersällta en långsiktig leveranssäkerhet. Inledningsvis kommer vi, tillsammans med företagen, att arbeta med LKAB utifrån att säkerställa uppfyllanden av deras baskrav inom kvalitet, kostnad och leveranssäkerhet.

 

Workshops

LKAB Inkop Foretagsbolaget 2014-09-11


För mer information kontakta:

Kerstin Heptaygun
kerstin@foretagsbolaget.se
070-656 32 50