Centrum- och handelsledarprojektet

handelsprojekt

2010 tillsattes Marlene Rönnquist som centrum- och handelsledare i Gällivare. Hon finns som spindeln i nätet mellan handel, kommun & föreningsliv och tillsammans arbetar de för en levande handel. Projektet kommer att pågå till och med 2013 och kommer att inrikta sig på bland annat följande handelsfrämjande områden;

 

 

midnightHandelsarrangemang

I projektet genomförs tre årliga arrangemang; Midnight Sun Shopping, Malmhedens Dag samt Skyltsöndag. Syftet med arrangemangen är att bidra till en mer levande handel, lönsamma företag & ökad kundnöjdhet.

 

 

etableringEtableringar

Vi jobbar på uppdrag av och i samarbete med Gällivare kommun när det handlar om nyetableringar i Gällivare.
Detta kan röra sig om undersökningar gällande kundernas behov av utbud, eller att exempelvis finnas med vid möten med tilltänkta etableringar.

 

 

blommorFysiska miljöer

Vi jobbar tillsammans med Gällivare kommun, främst då gata/parkavdelningen under ledning av Annika Keisu Lampinen när det rör sig om förbättringar i den fysiska miljön. Detta innefattar grönområden, skyltar, belysning & vägar. Tillsammans med arbetsgruppen ”fysisk miljö” fungerar vi som bollplank samt sköter samordningen av planeringsmöten mellan näringsliv-kommun.

Målsättningen med projektet är bla att stärka Gällivare som handelsstad i Norrbottens inland, öka trivseln i både centrum och på Malmheden. Projektet ska även aktualisera två nya etableringar under en tvåårsperiod.

I projektets styrgrupp finns representanter från Utvecklingsenheten, Service- & Teknikförvaltningen, Miljö- & Byggavdelningen,  Visit Gellivare Lapland, Svensk Handel, och såklart Handelns branschråd vid Företagsbolaget med för att underlätta och förankra arbetet.

Tilläggas kan att allt arbete kommer att ske i samarbete med projektet Nya Gellivare.

 

Vid frågor eller för fullständig projektplan kontakta:

malle_branschMarlene Rönnquist
Centrum- och handelsledare
Företagsbolaget
072-245 32 50
marlene@foretagsbolaget.se