Flytta.nu

Projektet är en förstudie som syftar till att göra en kartläggning över hur många av de gästarbetare som finns i kommunen som är potentiella blivande Gällivarebor, samt vilka hindren för en permanent flytt till Gällivare är idag. Vidare är syftet med själva genomförande/huvudprojektet att utföra insatser för att eliminera dessa hinder och att människorna det handlar om verkligen ska flytta in till kommunen.

För mer information om projektet kontakta:

nina_branschNina Eriksson

070-557 32 60

nina@foretagsbolaget.se