TAGE Gellivare är projektet för Gällivares unga människor i utanförskap, som behöver råd och hjälp och en dörröppnare ut till arbetslivet. Med coacher och mentorer guidar vi TAGE-deltagarna till arbete och utbildning. Vi träffar deltagarna och pratar om deras situation idag, vad de kan och framför allt vill göra. Vi möter mentorer, coacher och representanter från ortens arbetsgivare och skolor, för att till slut hitta deltagarnas dörr ut i arbete eller utbildning. Genom projektet erbjuds deltagarna ett basprogram där man bland annat får lära sig mer om hälsa och kost, personlig marknadsföring, konflikthantering och samarbete. Detta varvas med individuella insatser som bland annat praktik, kortare utbildning eller terapi – allt efter vad deltagaren behöver för att komma närmare arbetsmarknaden.

Vem vänder sig TAGE Gellivare till?

Projektet vänder sig till unga människor i åldern 16-29 som är utan arbete eller studier. Det finns flera vägar in till projektet via bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Gällivare kommun. Den andra målgruppen till projektet är arbetsgivarna som via projektet kan tillgodose sitt behov av arbetskraft.

 

Vad är målet med TAGE Gellivare?

TAGE Gellivare ska arbeta för att:

  • …öka ungdomars anställningsbarhet och företagsamhet
  • …minska bidragsberoendet hos ungdomar
  • …öka mångfalden på arbetsmarknaden
  • …öka andelen ungdomar i studier
  • …öka arbetskraftsutbudet och möta kompetensförsörjningsbehovet
  • … skapa en varaktig verksamhet som på detta otraditionella sätt arbetar med ungdomar i utanförskap

 

Vem står bakom TAGE Gellivare?

Initiativtagare och huvudman för projektet är Företagarnas Företagsbolag i Gellivare AB, som i sin tur ägs av Företagarna. Detta huvudmannaskap gör att TAGE Gellivare har en stark förankring i näringslivet. Projektet finansieras via Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden samt ett antal offentliga och privata finansiärer.