Bas G

Bas G är ett företag som startade som projekt av Företagsbolaget för att senare övergå till aktiebolag. Bas G ägs av följande företag inom industri- och byggentreprenad, och är alla är verksamma i Gällivare:

Beyron Door ABgallivare-basg
GEFA System AB
Göran Eriksson Maskintjänst AB
Gällivare Glasmästeri AB
Gällivare Måleri AB
HMS Fältmek AB
KM Optoteknik AB
Lindströms Plåtslageri AB
TN Bygg AB

Projektets målsättning var att utveckla och konkretisera samarbetet kring större upphandlingar. Det hela handlade om att forma och bygga upp ett gemensamt aktiebolag som kan representera företagsgruppen, marknadsföra, sälja, ta emot anbudsförfrågningar/upphandlingsunderlag och lämna in gemensamma anbud på omfattande arbeten. Idén till projektet Bas G växte fram under Företagsbolagets branschrådsmöten för industri- och byggbranschen.

Finansiärer i projektet är ägarföretagen inom Bas G, Företagsbolaget, Gällivare Kommun samt Sparbanken Nord.

Bas G’s övergripande syfte är att stärka Gällivareföretagens konkurrenskraft genom samverkan i omfattande gallivare-basg2upphandlingar. Detta ger en större chans för företagen att på ett bra sätt ta sig igenom kommande lågkonjunkturer eftersom de då kommer att kunna vända sig utanför kommungränserna gemensamt.

Omsättningen inom Bas G är ca 300 Mkr och dehar totalt 260 medarbetare. Historiskt sett är den här typen av samarbete inom basindustrin i Gällivare något unikt och tron på att man i och med detta kommer att se varandra som kollegor istället för konkurrenter är mycket stark.

 

För mer information om Bas G kontakta:

Johanna Darehed
070-348 32 50
johanna@basg.se
www.basg.se