Realisera

Företagsbolaget ska under två års tid arbeta i större utsträckning med att hjälpa företagarna inom Gällivare kommun med att realisera sina tankar om nya verksamheter tillika nya företag.

Utifrån den verksamhet som Företagsbolaget bedriver i dagsläget har en möjlig lösning på fler startade företag blivit uppenbar. Det handlar om det faktum att befintliga företagare väldigt ofta bär på bra affärsidéer eller utvecklingstankar kopplat till nya affärsmöjligheter. Problemet är bara att tiden för att göra verklighet av tankarna sällan finns eftersom de redan har minst ett företag att driva.
Två konkreta exempel på vad som kan hända om företagare får hjälp med att realisera sina tankar är följande:

Attraktiva Bostäder i Norr AB

attraktiva En företagare bad Företagsbolaget att ta reda på om det inte fanns fler än han själv som var intresserad av att börja bygga bostäder i Gällivare? Ett tiotal företagare visade intresse vilket två månader senare resulterade i ett registrerat aktiebolag med sex stycken delägare (ett eventbolag, en handlare, en fastighetsägare, en hårfrisörska, en industriföretagare och en företagare inom butiksservice). Företagsbolagets roll i arbetet var att fungera som igångsättare och inledande organisatör med huvudansvar för möten, administration osv. När bolaget bildades drev företagarna verksamheten själva och framöver med egen personal alt. inköpta tjänster.

Läs mer om Attraktiva Bostäder i Norr AB i Näringslivsnytt!

Bas G

basgFöretag inom basindustrin har gått ihop och bildar nu ett gemensamt ägt aktiebolag för att kunna lämna in anbud på stora, komplexa upphandlingar, total entreprenader, vilket inte tidigare varit möjligt för de lokala företagen.
Syftet med projektet är att fler företag ska startas och drivas i Gällivare. Utöver det ökar arbetstillfällena och vi får ett än mer breddat näringsliv lokalt.

Besök Bas G på webben!

 

BoService

boservice

  • Hjälper företag att hitta tillfälliga bostäder i Malmfälten
  • Hjälper företag att hyra ut sina lediga bostäder

Besök BoService på webben!

 

 

 

 

Gellivare Bygger

gvebyggerProjektet syftar till att öka försäljningen av och kunskapen om uppförande av Norrbottniska, energisnåla livscykelhus genom att etablera en ny lokal verksamhet mitt i Malmfältens samhällsomvandling.

 

 

 

 

 

För mer information om Realisera kontakta

mia_branschMia Edin

Verksamhetschef, Företagsbolaget

Mia@foretagsbolaget.se

070-291 32 50