Branschråden ger oss konkreta arbetsuppgifter

Alla våra medlemsföretag tillhör något av branschråden. Branschrådet utgörs av alla företag inom respektive bransch. Branschmöten hålls mellan 2 till 10 gång per år beroende på branschens beslut.

Gemensamma branschmål

 • Underlätta rekrytering
 • Påverka bostadsbristen
 • Utveckla gymnasieutbildningarna genom Programråd
 • Utbildningssamordning
 • Arbeta för en ”företagsvänligare” kommun
 • Plattform för samordning, nätverk och kontaktförmedling
 • Stärka samarbetet mellan lokala företagare
 • Stötta utvecklingen av större lokala arrangemang så som World Cup, Snöyran, Tomtarnas vinterspel, Arctic Balloon Adventure
 • Företagsbolaget ska föra fram företagens gemensamma röst i viktiga frågor

Bygg- & entreprenad

Ett urval av branschrådets mål:

 • Bevaka utvecklingsmöjligheter i branschen och driva branschens gemensamma vilja i detta (Exempel är bas G, Gällivarehus)
 • Sammanställa kapacitetsmall för branschen för ökad lokal kännedom och handel
 • Utveckling av Kavaheden utifrån företagarperspektiv

Transport

Ett urval av branschrådets mål:

 • Säkerställa bra utbildningslösningar för yrkesförarkompetensbeviset
 • Bristen på grävmaskinister
 • Trevliga husvagnsplatser för gästarbetare

Verkstad, teknik & industri

Ett urval av branschrådets mål:

 • Samordna utbildningar
 • Gemensamma anbud på större upphandlingar
 • Programråd gymnasiet
 • Kartläggning leveranskapacitet och maskinparker
 • Förmedlar lagkrav från arbetsmiljöverket
 • Driva branschfrågor lokalt
 • Rekryteringsproblematiken -bostadsbristen
 • Information och kontakter mot pajala
 • Nattis

Fastighetsägare

Ett urval av branschrådets mål:

 • Utbildning inom egenkontroll för fastighetsägare
 • Gemensam VVS-jour

Tjänsteföretag

Ett urval av branschrådets mål:

 • Gemensamt kontorshus
 • Information och kontakter mot Pajala
 • Kontaktförmedling mot andra branschråd

Handel & Besöksnäring

Ett urval av branschrådets mål:

 • Programråd på alla program
 • Skoterledsfrågan
 • World cup
 • Kåkstan och hembygdsområdet
 • Serveringstillstånd
 • Utbildningar
 • Rekrytering och bostadsbristen
 • Nattis