Skyltprojektet

Informationsskyltar

 

gallivare-skyltskiss

Skyltskiss FAVÖR Reklambyrå

Skyltprojektet är initierat av handlarna och syftar till att underlätta för besökare att hitta rätt och se det lokala
handels och restaurangutbudet. Informationsskyltar kommer att sättas upp på utvalda platser. Dessa kommer att visa en sida med information om Gällivare kommun och en stor karta över tätorten, en sida med turistiskt information som Visit Gellivare Lapland  utformar samt en sida som Företagsbolaget gör med tema handel och restauranger (Centrum och Malmheden).

Projektet ägs av Företagsbolaget, Gällivare kommun samt Visit Gellivare Lapland.

Skyltmaster

gallivare-skyltmast

Skyltskiss Imega Display

Stora skyltar i syfte att locka in bilresenärer till Gällivare kommer också på sikt att uppföras söder om Stenbron samt norr om korsningen Kirunavägen/Flygplatsvägen. Projektet är relativt omfattande och kräver ett samarbete mellan många parter  samt många olika sorters tillstånd osv vilket gör att det tar tid innan skyltarna är på plats.

 

 

 

gallivare-skyltskiss2

Skyltskiss Imega Display