Pressmeddelande Företagsbolaget 21 november 2016

mailsignatur_fb

Företagsbolaget i Gällivare tar ett samlat grepp om ortens näringslivsutveckling

I den framtidsvision som Företagsbolaget nu presenterar finns två helt nya verksamhetsområden – företagsutveckling för enskilda företag och utvecklingsfrågor som ligger i gränslandet mellan samhälle och näringsliv. Gällivare har idag en negativ befolkningstrend och Företagsbolaget menar att den nya strategin ska leda till både inflyttning, tillväxt, fler arbetstillfällen och ett bredare näringsliv på sikt.

Företagsbolaget i Gällivare har drygt 200 medlemsföretag och har sedan starten 2009 jobbat med generell näringslivsutveckling på orten. I den nya strategin presenterar man en mer omfattande verksamhet som står på tre ben. De två nya verksamheterna ska fokusera på att dels hjälpa enskilda företag i deras affärsutveckling samt att driva frågor som ligger i gränslandet mellan samhälle och näringsliv.

– Företagsbolaget är en modern och dynamisk organisation som tänker annorlunda, vi har varit lite av pionjärer i Gällivare. Om våra företag ska fortsätta utvecklas krävs det att samhället och näringslivet i stort har samma tankesätt. Idag har Gällivare en negativ befolkningstrend och för att vända den måste vi omsätta konstruktiva tankar till verklighet menar Företagsbolagets VD, Camilla Widing.

Camilla pratar om att vi idag lever i en Raplex värld, det betyder att den är rapidly changing och increasingly complex. Teknikutvecklingen går i en rasande fart och allt blir mer och mer komplext. Det är något som vi i Gällivare kan dra nytta av, men vi behöver bli bättre på att se vilka möjligheter det kan ge oss menar Camilla Widing.

– Jag tycker att någon måste ta ett större ansvar för att vi ska få ett bredare näringsliv och skapa nya, bättre förutsättningar för tillväxt. Vi vill till exempel att de kreativa och kulturella näringarna likväl som besöksnäringen ska få mer draghjälp och så vill vi motivera fler unga att bli företagare. Eftersom vi är näringslivets ”någon borde” känns det helt naturligt att Företagsbolaget ska göra det, säger Camilla Widing.

Att tänka utanför boxen och jobba med annorlunda metoder menar hon är nyckeln till Gällivares framtid.

– Företag i Gällivare kan ha världen som sin marknad. Det finns idag oändliga möjligheter att sälja digitala produkter och tjänster – vi måste bara fånga dem. Kan vi dessutom använda samhällsomvandlingen och den unika kompetens som finns inom bland annat gruvindustrin som en hävstång för att skapa uppmärksamhet och framtidstro kring kommunen kan vi komma långt, säger Camilla.

Gunilla Peterson, styrelseordförande, berättar att deras inställning är att Gällivare har sitt fundament i gruvindustrin och sin långsiktiga framtid i andra näringar.

– Järnmalm och koppar har byggt upp Gällivare och har gett oss muskler att växa. Dessa muskler ska vi såklart vara rädda om eftersom de bär upp hela kroppen – vårt samhälle. Samtidigt ser vi att Gällivare behöver mer för att leva på lång sikt. Vi klarar oss inte enbart med gruvindustrin.

Företagsbolagets mål är att Gällivare ska vara en plats människor vill besöka, flytta till och leva på.

– Om vi kan få familjer att känna att Gällivare kan erbjuda en bra livsstil, både för dem som redan bor här och för de som vill flytta hit, så leder det automatiskt till att vi får fler företag, fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och ökad social, kulturell och intellektuell mångfald. För att vi ska lyckas med det är det avgörande att vi lyfter blicken och funderar på hur vi tillsammans kan arbeta på ett nytt sätt säger Camilla Widing.
Fakta om Företagsbolaget
Företagsbolaget är en ekonomisk förening som grundades 2009 och som idag har över 200 medlemsföretag. Organisationen är Gällivares största näringslivsorganisation. Den ekonomiska föreningen har som uppdrag att driva medlemmarnas frågor, stärka och förenkla samarbeten samt driva utvecklingsprojekt initierade av medlemmarna.

 

Mer information
Camilla Widing
VD Företagsbolaget
070-557 32 50
camilla.widing@foretagsbolaget.se

 

Pressmaterial

Klicka här för att ladda ner bildmaterial