Måndag 24 oktober kl 13.00-14.30
samt kvällsföreläsning kl 18.00
M-salen Folkets Hus Gällivare

Pär talar om konkreta verktyg som höjer arbetsplatsens attraktionskraft och gör det lättare att rekrytera och att tänka nytt för att skapa hållbar konkurrenskraft. Pär var tidigare VD för Indexator i Vindeln. Våren 2008 blev finanskrisen kännbar, då valde ledningen att inte koncentrera sig på hur man skulle överleva, utan på hur man skulle komma ut starkare på andra sidan.

För att möta den väntade uppgången satsade de på kompetensutveckling. Fokus lades på värderingar när det gäller mångfald, jämställdhet, medarbetarskap och ledarskap. Resultatet blev över förväntan. Indexator behöll sin kompetens inom företaget och kunde snabbt återanställa arbetskraft. Efter denna bedrift blev Pär headhuntad och är nu VD på Norra Skogsägarna.

Föreläsningarna är kostnadsfria men vi tar ut en ”no show avgift” på 300 kr vid uteblivet deltagande. Först till kvarn gäller, Det finns 50 platser på varje tillfälle.

Anmäl dig senast 21 oktober för Pär Lärkeryd till amanda.matti@foretagsbolaget.se
Ange ditt namn samt vilken föreläsning och tid det gäller.

Klicka här för att se annonsen>>