Näringslivets egen ”någon borde”!

Företagsbolaget i Gällivare har som mål att driva frågorna den enskilde företagaren inte alltid kan eller hinner med. Ett blomstrande Gällivare, fler inflyttade och ökad tillväxt är visioner som ska bli verklighet. Genom nytänkande och branschöverskridande arbete når vi våra uppsatta mål och är näringslivets ”någon borde”.

Företagsbolagets guldpartners

erikssoncentersandra

”Vi har valt att gå in som Guldpartner i Företagsbolaget, för att främja det goda arbetet dem gör för det lokala företagandet. Att tala är silver -att åstadkomma är guld!”

Sandra Eriksson, Eriksson Center

guld_OJ-2013”Jag har valt att gå in som guldpartner i Företagsbolaget då verksamheten hela tiden utvecklas och man tydligt kan se ett positivt resultat för företagare”

Ola Johansson, VD Grafex AB

sparb

parbank”Sparbanken Nord vill bidra till en positiv utveckling av Gällivare och som ett led i det går vi nu in som Guldpartner i Företagsbolaget.”

Silverpartners

novia_ekonomi_logo

”Som Silverpartner vill vi aktivt stödja Företagsbolaget i det viktiga arbetet med att utveckla och främja företagande i Gällivare kommun”

David Berggren, ägare Novia Ekonomi 

kontex

”Vi har valt att gå in som silverpartner för att Företagsbolaget och alla vi medlemmar tillsammans skall kunna utveckla företagandet i Gällivare kommun.”

Hans Erik Björnström, ägare KONTEX

euro

”Vi tycker att möjlighet till samverkan med andra företag är viktigt. Även att kunna driva gemensamma frågor framåt..”

 

Bronspartner